Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn Boskalis Nederland B.V. te Brunssum

Bekendmaking voor bouwvergunning in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsbrunssum.nl op: 23-12-2023

  1. Bekendmakingen Brunssum
  2. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn Boskalis Nederland B.V. te Brunssum

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidingsprocedure Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen: Verlengen beslistermijn met zes weken Voor: aanbrengen damwand talud N300 Locatie: Boskalis Nederland B.V., kadastraal bekend als gemeente Brunssum, sectie G, perceelnummer 1848 Datum besluit: 20 december 2023  Zaaknummer: Z2023-00004068 Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.   Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Lokaalnieuwsbrunssum.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Brunssum. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.